Algemene voorwaarden

Berggidsenbureau Namaste Mountainguides – Bijzondere organisatievorm

Namaste Mountainguides is een goed draaiend normaal werkend berggidsenbureau. Het opzet van de programma's is dan ook lichtjes anders dan die van een gewone reis die je kan boeken.
Namaste Mountainguides regelt geen verblijf in de vallei of transport. We helpen je in dit verband graag verder met bruikbare informatie die je op de infofiche van elk programma kan vinden. 
Namaste Mountainguides houdt eraan om u op een degelijke en transparante manier in te lichten. Wij hebben graag dat je goed weet wat er in de prijs vervat is, wat juist verstaan wordt onder budget, hoe het zit met materiaal en kledij, enzovoort.... Je vindt op deze pagina hierover alle nodige informatie.
OM MISVERSTANDEN UIT TE SLUITEN, VRAGEN WIJ JE UITDRUKKELIJK OM ONDERSTAANDE INFORMATIE GRONDIG DOOR TE NEMEN. Wanneer er toch nog onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren (liefst telefonisch). Goed en duidelijk geïnformeerd zijn vermijdt ongewilde en onzekere elementen in uw bergsportprogramma.
Alvast hartelijk welkom op één van onze activiteiten.

Hoe een plaats reserveren voor een programma

Neem contact op met Namaste Mountainguides om te zien of je voorkeursdatum en –programma nog vrij is. Dit contact kan telefonisch +32 (0)475 61 28 20 of via het contactformulier. Na positief bericht reserveren wij gedurende maximum één week deze plaats voor u. Tijdens deze week verstuur je het ingevuld inschrijvingsformulier en breng je de betaling (zie inschrijvingsformulier) in orde door middel van een overschrijving. Het rekeningnummer vind je op het inschrijvingsformulier. Je inschrijving is pas definitief wanneer zowel het inschrijvingsformulier als het te betalen bedrag ons bereikt hebben.

Wat is inbegrepen in de prijs en wat niet

In de prijs van het programma zijn, tenzij anders vermeld, de begeleiding, de kosten van de organisatie en het gemeenschappelijk klimmateriaal begrepen (materiaal dat de gids gebruikt voor een veilige begeleiding). Verblijf en vervoer zijn niet in de prijs vervat. Hiervoor zorg je als deelnemer zelf. Wij geven je heel wat informatie om dit eenvoudig zelf te kunnen te doen.
Omdat deelnemers soms beschikken over eigen persoonlijk klimmateriaal is dit, tenzij anders vermeld, niet in de prijs begrepen. Je kan, indien gewenst, tegen democratische prijzen, bij Namaste Mountainguides klimmaterialen huren. Kijk hiervoor verder bij "materiaal" op deze pagina.

Het budget van uw persoonlijke onkosten bij het programma

Het budget geeft je een idee van persoonlijke kosten voor berghutten, kabelbanen en eventueel transfers per taxi, trein of bus. Iedere deelnemer brengt die mee op het moment zelf en in de munt die ervoor voorzien is.
Het budget geeft je dus een goede indicatie van het bedrag dat je boven in de bergen zal nodig hebben.

Verzekeringen

We vragen van onze deelnemers minimaal een verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid die geldig is bij de uitoefening van bergsport (bergbeklimmen/alpinisme). Daarnaast zijn een verzekering Persoonlijke ongevallen en Bergredding (opzoeking en redding) en eventueel een annuleringsverzekering nuttig. Je leest er meer over op onze verzekeringspagina.

De totale kostprijs van je programma

Om de totale kostprijs van je programma te kennen heb je naast de prijs en het budget van je programma nog wat andere cijferindicaties nodig die persoonlijk gebonden zijn. We helpen je om niets over het hoofd te zien zodat de totale kostprijs geen raadsel blijft.
Welke bedragen maken deel uit van de totale prijs:

 • De prijs van het programma
 • De eventueel nodige verzekeringen
 • De budgetprijs
 • De prijs van je verblijf in het dal (camping, gîte, hotel, … naar keuze – ½ pension of alleen met ontbijt?). Je kiest zelf hoe dat eruit ziet.
 • Prijs vervoer (je bent ter plaatse, je komt alleen, carpooling, openbaar vervoer, … naar keuze)
 • Eventueel materiaalhuur (zie verder)

Wanneer je al deze cijfers optelt krijg je een goed idee van de totale kostprijs (uitgezonderd dranken).

Fysieke voorbereiding en gezondheid

Het succes en de positieve beleving van uw bergvakantie hangen sterk samen met je fysieke mogelijkheden. Je hoeft geen topatleet te zijn om te kunnen deelnemen, maar een aangepaste fysieke conditie is noodzakelijk voor een geslaagd bergsportprogramma. Wij raden aan om je te informeren in een degelijk fitnesscentrum. Zij kunnen je uithouding testen en kunnen je, indien gewenst, ook goed begeleiden via een gestructureerd trainingsschema. Je vermijdt zo kwetsuren en je training heeft het beste resultaat. Voor elk programma wordt vermeld welke fysieke conditie nodig is. Contacteer ons wanneer diet voor jou niet duidelijk is. 
Opgelet, personen die over een onvoldoende conditie beschikken en daardoor het programma niet aankunnen, kunnen uitgesloten worden en dit zonder recht op schadevergoeding.
Meer diepgaande informatie over fysieke conditie en training.
Tijdens de programma's wordt je als deelnemer blootgesteld aan verminderde zuurstof, te wijten aan grote hoogte en aan zware fysieke inspanningen (de intensiteit van de inspanningen wordt vermeld bij het programma zelf). Deelnemers mogen dan ook geen medisch probleem hebben dat kan verergeren door zuurstoftekort en/of zware fysieke inspanningen.

Algemeen principe van de Namaste Mountainguides programma’s.

De programma’s van berggidsenbureau Namaste Mountainguides gaan door in een natuurlijke omgeving. Wanneer om welke redenen ook, een programma of beklimming niet kan doorgaan, zal de verantwoordelijke en aanwezige Namaste berggids, een vervangprogramma voorstellen dat zoveel mogelijk beantwoord aan het lopende programma. Het staat de deelnemers vrij om aan dit vervangprogramma te participeren of niet. De deelnemer kan hiervoor geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Wanneer ontoereikende fysieke mogelijkheden van één of meerdere deelnemers, het verloop van het normale programma belemmert, kunnen de betrokken deelnemers uitgesloten worden van deelname en dit zonder aanspraak op welke schadevergoeding ook.

Vervoer – Carpooling

Samen rijden werkt besparend, is milieuvriendelijk en gemakkelijk. Daarnaast begint je vakantie al vanaf je thuisadres met een eerste contact met de andere deelnemers. De verplaatsingen van en naar de vertrekplaats zijn vrij en ten laste van de deelnemers. NAMASTE MOUNTAINGUIDES wil echter kostendelend rijden faciliteren. Afspraken hieromtrent kan je maken op de informatiebijeenkomst. Opgelet: ook ter plaatse moet je bij heel wat programma's kunnen beschikken over een vervoermiddel.

Overnachting in het dal, voor, tijdens en na het programma

Het verblijf in het dal is, tenzij anders vermeld, niet begrepen in de prijs van het programma of het budget. Namaste Mountainguides geeft u bewust de vrijheid om een verblijf naar keuze uit te kiezen zodat dit kan beantwoordt aan je eigen comfortnormen. Je vindt op de infofiche van elk programma, informatie over hotels, campings, gîtes,.... Met deze informatie volstaat meestal een eenvoudig telefoontje of mailtje om je verblijf naar eigen keuze zelf te reserveren. Hou rekening met het feit dat je meestal de dag voor de start van het programma ter plaatse aankomt en pas de dag na het programma terug zal vertrekken. Meer info.

Materiaal

Welk specifiek persoonlijke materiaal je voor een programma nodig hebt is vermeld op de infofiche van het programma. Heel wat technische materialen kan je tegen democratische prijzen bij Namaste Mountainguides huren. De materialen die je bij Namaste Mountainguides huurt zijn al ter plaatse, dat is dus gemakkelijk. Meer informatie en prijzen.

Kledij

Op de technische fiche van je programma vind je welke kledij nodig is voor het gekozen programma. Verder geven we op de informatiebijeenkomst er uitgebreid informatie over. Voor aankopen in dit verband kan je best terecht in de betere buitensportzaken. Waar je hen vindt merk je op bijgevoegde lijst.

Informatiebijeenkomst

Voor de meeste programma’s wordt een informatiebijeenkomst voorzien. Voor de zomerprogramma’s gaan die meestal door omstreeks einde mei / begin juni. Deze bijeenkomst heeft verschillende doeleinden:

 • Je in contact brengen met de andere deelnemers van jouw programma.
 • Gezamenlijk vervoer en verblijf kunnen op deze datum gemakkelijk geregeld worden.
 • Je degelijk inlichten over de juiste en nodige kledij voor je programma.
 • Je informeren wat de vereisten zijn rond persoonlijke technische materialen, fysieke conditie en dergelijke.
 • Je de kans geven om alle nog aanwezige vragen uit te klaren. Dikwijls zijn het vragen waar nog meer deelnemers mee worstelen en zijn ze voor iedereen interessant.

Heb je twijfels betreffende de deugdelijkheid van materialen of kledij breng ze dan gerust mee. Datum en praktische informatie aangaande de bergweek vind je op de infofiche van je programma.

Uitgebreide informatie per programma

Per programma is uitgebreide informatie voorhanden. Die vind je op de infofiche van het programma. Zij geeft meer gedetailleerde en praktische informatie over het programma dat jouw interesse heeft weerhouden, het materiaal dat hiervoor nodig is, overnachtingsgelegenheden, ….