Verzekeringen

BA - PO - Opzoekkosten bij redding

Een aangepaste verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, persoonlijke ongevallen, opzoeking en repatriëring is geen overbodige luxe. Het door u gekozen programma houdt fysieke en sportieve activiteiten in en je bent dikwijls in een niet altijd 100% controleerbaar milieu (bvb. losse stenen). In elk geval moet je als deelnemer verplicht verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) bij deze activiteiten (ga even na of je normale familiale polis dit soort van activiteiten dekt).

Burgerlijke aansprakelijkheid - verzekering Namaste Mountainguides

Maximum verzekerde bedragen: lichamelijke schade € 495.787, stoffelijke schade € 123.947, strafrechtelijke borgtocht € 2.395, rechtsbijstand € 123.947, terugvordering en strafverdediging € 12.395, insolventie € 4.958.

Lichamelijke Ongevallen, ziekten en bijstand (opzoeking) - verzekering Namaste Mountainguides

Maximum verzekerde bedragen: overlijden door ongeval € 24.789, blijvende arbeidsongeschiktheid door ongeval € 37.184, geneeskosten bij ongeval € 2.479, geneeskosten bij ziekte € 2.479, kosten voor bijstand € 2.479. Opzoeking (van de plaats van het ongeval naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis) is voorzien in de polis. Repatriëring (van een plaatselijk ziekenhuis tot thuis of naar een ziekenhuis in België) is niet voorzien in de polis van Namaste Mountainguides . Wanneer je dit wenst te verzekeren doe je er dus goed aan om een bijkomende verzekering repatriëring af te sluiten. De prijs van bovengenoemde verzekering komt op € 4,5 per dag. (Leden van een bergsportfederatie hebben via hun lidmaatschap normaal deze polis al lopen).

Annulering bij individuele inschrijving en bij groepsinschrijving en/of maatwerk

Annulering door de deelnemer

Annulering van de reis brengt uiteraard kosten met zich mee, zelfs indien het te wijten is aan toeval, heerkracht of overmacht. Voor elke annulering zullen de kosten 100% van de reissom bedragen. De annulerende persoon kan zich laten vervangen op voorwaarde dat dit ons schriftelijk wordt gemeld en indien dit gebeurt met goedkeuring van de vervanger. Annulering of niet komen opdagen, geeft geen recht op terugbetalingen. Ook bij groepsinschrijvingen doet Namaste Mountainguides geen terugbetalingen (volledige of gedeeltelijke) bij annulering van één of meerdere deelnemers. Het staat de deelnemers vrij om zelf een gepaste verzekering af te sluiten of deze te nemen via onze diensten.

Annuleringsverzekering Namaste Mountainguides

Deze verzekering zal je inschrijvingsgeld in vele gevallen terugbetalen en geeft je de kans om via de waarborg 'compensatiereis' je programma bij ons te volgen op een ander tijdstip (max. 18 maanden nadien). Annuleringsvoorwaarden Alle details van de polis die we hebben bij ALLIANZ Global Assistance "A la Carte - annulering en compensatiereis" Op pagina 4 van de brochure onder de titels 'annuleringsverzekering' en 'compensatiereis' staat in mensentaal wat verzekerd is. In de algemene voorwaarden is alles in verzekeringstaal uitgeschreven. De hoofdstukken II, III, IV, VIII en IX zijn NIET van toepassing. De prijs van de annuleringsverzekering komt op 5.5 % van de prijs van het programma.

Annulering door Namaste Mountainguides

In geval van overmacht of te weinig inschrijvingen behoudt Namaste Mountainguides zich het recht een programma op te schorten. De ingeschreven deelnemers krijgen in dit geval de volledige al betaalde som terug, echter zonder recht op schadevergoeding. Zij kunnen, indien gewenst, verplaatst worden naar een ander programma. De programma's kunnen eventueel gewijzigd worden in functie van omgevingsfactoren als sneeuwcondities, slecht weer ed. Bij aanpassing van het programma heeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding.