Namaste Mountainguides waardebon

 

Algemeen principe van de Namaste Mountainguides programma’s met inbegrip van de Mont Blanc beklimmingen.

De programma’s van berggidsenbureau Namaste Mountainguides gaan door in een natuurlijke omgeving. Wanneer om welke redenen ook, een programma of beklimming niet kan doorgaan, zal de aanwezige Namaste berggids, een vervangprogramma voorstellen (wanneer dit veiligheidshalve mogelijk is). Dit programma zal zoveel mogelijk beantwoorden aan de wensen van de deelnemers. Het staat de deelnemers vrij om in dit vervangprogramma te participeren of niet. De deelnemer kan echter in geen enkel geval aanspraak maken op een schadevergoeding. Wanneer ontoereikende fysieke mogelijkheden van één of meerdere deelnemers, het verloop van het normale programma belemmert, kunnen de betrokken deelnemers uitgesloten worden van deelname en dit zonder aanspraak op welke schadevergoeding ook.

Waardebon op naam

Om tegemoet te komen aan speciale omstandigheden bij beklimmingen waarbij de gidsenkosten hoger liggen dan de normale dagprijs (bvb. Mont Blanc, Matterhorn, andere beklimmingen met verhoogde techniciteit of engagement), heeft berggidsenbureau Namaste voor haar deelnemers, totaal vrijblijvend en zonder enige verplichting, een waardebon op naam uitgewerkt. Die kan in bepaalde omstandigheden toegekend worden wanneer de beklimming niet kan doorgaan. De waardebon kan eenmalig en uitsluitend ingeruild worden bij een inschrijving in een programma dat georganiseerd wordt door berggidsenbureau Namaste Mountainguides. Het omruilen kan alleen gebeuren bij Namaste Mountainguides en voor dezelfde persoon. De waardebon op naam is twee jaar geldig tot het einde van het tweede jaar dat volgt op het jaar waarop de waardebon van toepassing is. De waarde van de bon wordt elk jaar opnieuw bekeken en is afhankelijk van de evolutie van de prijzen.

Wanneer wil Namaste Mountainguides een waardebon op naam uitschrijven?

BEKLIMMINGEN AFGELAST DOOR DE VERANTWOORDELIJKE NAMASTE BERGGIDS.
Elke verantwoordelijke Namaste berggids kan besluiten om een beklimming om veiligheidsredenen niet te laten doorgaan. Redenen kunnen van allerlei aard zijn maar hebben meestal te maken met slechte weersomstandigheden of gevaarlijke condities van de berg. In deze omstandigheden, waarin noch de deelnemer noch berggidsenbureau Namaste een inbreng hebben of verantwoordelijkheid dragen, wil Namaste Mountainguides een waardebon uitkeren aan iedere deelnemer die in de betrokken situatie verkeerd.
Voorwaarden zijn:

  • Het besluit om de beklimming niet te laten doorgaan, kan uitsluitend genomen worden door de verantwoordelijke Namaste berggids.
  • De beklimming werd afgelast voor zij in de hut van start kon gaan.
  • Afgelaste beklimmingen om redenen te wijten zijn aan de deelnemers zelf zijn niet van toepassing.