Namaste in vergadering - effe serieus.

Namaste in vergadering - effe serieus.

6 oktober leek een geschikte dag. Op uitzondering van Luc -die vertrok vandaag richting Nepal - kan iedereen er zijn. Daarnaast is het nog mooi weer in Annecy en later op de week nog iets zuidelijker. Zo is het voor Lut en mij geen lange rit alleen voor een vergadering, maar kan het een rit worden om wat te gaan klimmen, met een vergadering tussendoor. Dit laatste ziet er heel wat beter uit. Op onze jaarlijkse bijeenkomst wordt de hele Namaste werking van het afgelopen jaar doorgenomen. Wat liep goed en waar zaten er probleempjes en vooral, wat kunnen we eraan doen. Welk programma vraagt wat aanpassing en hoe kunnen we het in geval van nood(weer), zoals dit jaar wel meermaals voorkwam, aanpassen. Over onze gidsen gaven jullie ons bijna uitsluitend erg positiieve commentaren door. Het doet hen deugd het te kunnen horen en mij, om het hen te kunnen vertellen. De wat mindere puntjes worden besproken. Daar kunnen we in de toekomst nog wat aan schaven en dat doen we zeker. Altijd aangenaam om elkaar in een niet echte werksituatie te kunnen ontmoeten. De zomermaanden is een komen en gaan van jewelste. We zien elkaar dan meestal maar heel vluchtig. Net genoeg om alles degelijk te kunnen afspreken maar dan moet meestal snel het volgende alweer gebeuren. Voor een gezellige tijd om alles even op een rijtje te zetten moet er gewacht worden tot de herfstkleuren de natuur beginnen om te toveren. Wanneer je als deelnemer bemerkingen hebt, zowel positieve - dan weten we in welke richting we zeker verder moeten- als minder positieve - daaruit kunnen we uiteraard leren waaraan er in de toekomst moet gesleuteld worden- laat het ons dan gerust en zonder schroom weten. Wij appreciëren elke inbreng en meer nog, we doen er iets mee. Onze werking blijven verbeteren blijft ons motto. Wij wensen iedereen een aangename herfst toe en voor de winterfanaten alvast tot binnenkort. Jan Vanhees - verantwoordelijke Namaste